Как отвести воду с участка своими руками

Содержание

Ako vytvoriť plán pre nové miesto pre jeho správne usporiadanie

Как отвести воду с участка своими руками

reklama

V živote miestnych obyvateľov prichádza chvíľa, kedy sa stali šťastnými experimentátormi, ktorí zvládli kus krajiny. Povieme vám, ako to urobiť najlepšie, jednoducho a bez zbytočných problémov!

Tu je miesto, kde môžete realizovať všetky svoje tvorivé schopnosti! Patrí sem výstavba domu, plánovanie záhrady, pestovanie rastlín a zdobenie miesta so všetkými módnymi dekoráciami a malými architektonickými formami.

Na vrchole radosti, ženy spravidla spěchajú, že niečo sadnú a usporiadajú záhradné postavy, zatiaľ čo muži začínajú konštruovať a nedobrovoľne zakopávajú výsadbou. Ako zorganizovať všetky tieto spontánne akcie?

Pracovný plán

Vytvorenie plánu lokality určuje poradie práce na jar.

Bolo to v apríli, kedy sa sneh roztopil, ľudia venovali pozornosť miestam, kde sa voda nahromadila a zostala dlho — tu musíte urobiť dekoratívnu nádrž alebo vykonávať drenážne práce v závislosti od cieľov.

Zatiaľ čo budova domu a ďalších budov sa buduje, komunikácia je položená, stojí za to odložiť dizajn. Pre milovníkov záhradníctva, časť pozemku bude vyhovovať malému «škôlke», kde sa v praxi učia múdrosť rastúcich rastlín. Na budúce kvetinové záhony sú chované a rozdelené trvalky.

Máte nejaký plán?

Po obdržaní dokladov o práve na pôdu študovali katastrálny plán — výkres pozemku, ktorý schematicky znázorňuje umiestnenie budov a stavieb na zemi. Na ňom, rovnako ako v dlani, vidíte tvar pozemku, jeho polohu vo vzťahu k hlavným bodom, na ktorom závisia všetky rozhodnutia o návrhu pozemku.

V katastrálnom pláne je možné vykresliť červené čiary — čo to je? Červené čiary označujú hranice oddeľujúce územie konkrétnej predmestskej oblasti, odkiaľ sa stavba vykonáva, od ostatných priľahlých oblastí (ulice, príjazdové cesty).

Pozri tiež: Usporiadanie stránok sami

Geografia pozemku

Kompas je vynikajúci prístroj na špecifikáciu strán sveta, ktorých zákony sa riadia životom lokality. Na podpornom pláne, urobenom na stupnici 1: 100 s vyznačením veľkosti objektov plotov a vzdialeností medzi nimi, je v ľavom hornom rohu vykreslená priama šípka smerujúca na sever — odteraz budú «uctievané» štúdiom charakteristických čŕt pozemku.

Presný smer na sever je možné získať pomocou máp Google, ktoré sú preskúmané na internete, šípka na mapách vždy ukazuje prísne smerom hore a lokalita je orientovaná podľa šípky. Na stranách sveta závisí od osvetlenia slnečnej oblasti — koľko solárnej energie získajú obytné budovy, ľudia a rastliny.

NAŠE RADYPreskúmajte údaje (na webových stránkach okresnej správy atď.) O prevládajúcom vetre — na nich závisí stupeň pohodlia pre ľudí a rastliny.

Pri umiestňovaní obytného domu a ovocnej záhrady sa zohľadňujú studené severné vetry, ktoré vytvárajú problémy v zime.

Umiestnenie grilovania na mieste

Pri umiestňovaní grilovania zohľadňujú vetrovú ružu, prevládajúce smery vetra sú potrebné na zaistenie bezpečnosti požiaru v mieste a tiež to, že dym nezasahuje do susedov.

V prípade potreby nainštalujte oddiel (drevený, ošetrený retardérmi horenia, kameňom, betónom). Horľavé materiály a predmety by sa nemali nachádzať v blízkosti oblasti grilovania.

Úľavu pozemku

Dávajte pozor na reliéf (geodetický alebo topografický plán) lokality, kladenie verejnej komunikácie, preskúmanie pôdy a hĺbky podzemných vôd, inak sa budete musieť naučiť všetky «kúzla» aktuálneho stavu lokality len v praxi, skúšobnou a omylovou.

Existujú dva spôsoby — získať informácie z projektu organizácie a rozvoja územia asociácie dacha. Ďalšou cestou je preskúmať sama o sebe, študovať pôdnu vlhkosť, ich mechanické zloženie, plodnosť, reakciu na pôdu a burinu, pretože sú vynikajúcimi ukazovateľmi pôdy, ktoré dávajú veľa záchytov.

Geometria plotu

Ak chcete nakresliť svoje obľúbené motívy na pláne — kvetinové záhony, rybníky, kompozície s kameňom, musíte to všetko vyriešiť. Ak už zakúpený pozemok už mal svoje vlastné dizajnové pry, najprv sa začali rozhodovať, čo sa v nich musí zmeniť.

Pre presné meranie realizácie projektu. Ak je plot, je to už súradnicový systém, hranica úseku, do ktorého sú všetky objekty v pravom uhle zviazané. Napríklad projektujeme bod v pravom uhle k plotu (to je najkratšia vzdialenosť od plotu — musí byť meraná a zaznamenaná v pláne). Na plotu označujeme projekciu tohto bodu.

Z tejto značky meriame vzdialenosť do rohu plotu a zapíšeme ho do plánu. Bod má teda dve súradnice.

Náš odkaz

Laserový diaľkomer — optický prístroj na presné meranie vzdialeností od referenčného bodu k určitému cieľovému cieľu pomocou laserového lúča

Berte do úvahy všetky existujúce budovy a stavby. Hranice a rozmery dráhy sú uvedené na schéme. Pry komunikácie a ich vzdialenosť od plôch alebo budov sú uvedené v podpornom pláne. Zmerajú sa existujúce plantáže a každý strom a keb sa podrobne opisujú — počet na pláne, priemer kmeňa vo výške 1,3 m, priemer koruny, výška.

Špeciálne vybavenie

Pre presné meranie plochy nad 50 priťahujú experti, a pre malé oblasti používajte páskové meradlo a laserový radový hľadáčik, ktorý všetky veľkosti zaradí do podporného plánu — základ budúceho projektu. Podľa výsledkov meraní sa všetky údaje vykonajú na výkrese na mierke 1: 100 (1 pozri výkres zobrazujúci 100 pozri v sekcii).

Zorný uhol

Na jednotlivých výkresoch sa určujú najlepšie špecifické body lokality, pri pohľade z vchodu do objektu, domu a iných objektov (terasy, altány, lavičky). Pomôže to určiť miesto pre vytvorenie krásnych skladieb.

To vám pomôže získať vedomosti o funkciách našej vízie: horizontálny uhol pohľadu (stupne 57-60) pomáha vnímať šírku harmonického obrazu; a výška jeho objektov je určená vertikálnym uhlom (37-40 stupňov) pohľadu.

Je to v poriadku!

Master Plan — základ nového projektu! Pre prímestské oblasti použite stupnicu: 100. Preskúmanie smerov úpravy stavieb pomôže vyhnúť sa vážnym chybám a sporom so susedmi.

Konštrukčné riadiace línie sú stavebné hranice určené na umiestnenie domu, iných budov odsadených od červených čiar alebo od hraníc pozemku. Napríklad vzdialenosť od červenej čiary k obytnej budove by mala byť aspoň 5 m; obytný dom a susedný pozemok — aspoň 3 m.

Ako urobiť plot dendroplan

Dendroplan určuje vzhľad miesta vytvoreného výsadbou stromov a kríkov. Pripojený je sortiment rastlín. Najčastejšou chybou je vysadenie vysokých drevín čo najbližšie k plotu (hraničná oblasť).

To porušuje práva susedov, vytvára pre nich veľa nepríjemností. Dávajte pozor: miesto výsadby vysokých stromov s hustou korunou by malo byť aspoň 4 m od línie; krovinová výsadba — minimálne 1 m.

Pozri tiež: Plánovanie vidieckeho domu pred výstavbou. Projekt. Výpočty. Pravidlá. Ktorý dom je lepšie vybudovať.

Rastliny ukazovatele pôdy

WOOD

 • ťažké pôdy — dub, jablko, popol a jalovec;
 • ľahká pôda — borovica, javor, lieska, kefa, vres;
 • černozemská pôda — lipa, horský popol, čučoriedka, malina;
 • vápenatá pôda — ostružina;
 • vysoká vlhkosť — jelša, vrba, vápenec, rakytník.

bylinný

 • hlinitá pôda — bluegrass, ježko, bodliak, euphorbia;
 • ľahká piesčitá pôda — pšeničná tráva, ovčia koža;
 • humusová pôda — žihľava, pšenica, lopúcha a ďatelina;
 • vápenatá pôda — kopyta;
 • rašelinová pôda — ostria, trstina a les.

Nový pozemok — čo robiť ako prvé?

Neplatné rozhodnutia vykonané v počiatočnom štádiu môžu v budúcnosti viesť k prekročeniu nákladov a problémom. Začiatočníci záhradníci často pristupujú k rozpadu záhrady bez akéhokoľvek plánu, získavajú a spájajú rastliny spontánne.

Ale to, čo vyzerá krásne v časopise, nemusí zodpovedať klimatickým podmienkam regiónu alebo zloženiu pôdy na mieste. Po katastrofálnom výsledku «samo-dizajnér» začína všetko znova a chodí do záhradného centra pre nové nákupy.

Mohla sa však vyhnúť smrti rastlín.

Máte nejaký plán

Ďalšou bežnou príčinou prekročenia rozpočtu je nesprávny postup pre rozvoj lokality. Kto nie je oboznámený s prípadmi, keď po zasolení trávnika a rozbití záhonov majitelia chaty pripomínajú zalievanie a osvetlenie a začať kopať priekopy na položenie vodovodu alebo elektrického kábla?

Читайте также  Очистка воды от сероводорода своими руками

Výsledkom je, že nešťastní záhradníci dostanú dodatočné finančné a pracovné náklady tým, že vykonajú rovnakú prácu dvakrát.

Nakoniec nesprávne posúdenie budúcich nákladov na starostlivosť o záhradu môže byť skutočným problémom. Ak sa vaše sny stanú skutočnosťou, neskúsený letný rezident dostane ľahko krásnu záhradu, ktorej údržba každoročne rozbije banku.

Nebudeme zaplaveni!

Odtok je jednou z najdrahších aktivít, takže by ste mali triezvo posúdiť potrebu vašej stránky.

V niektorých prípadoch to nie je potrebné, v iných stačí vykopať drenážnu priehradu. Ak sa na takých miestach položí pod zem silný drenážny systém s studňami, v lete záhrada vysuší a zmení sa na púšť. Spotreba vody na zavlažovanie bude obrovská, pretože väčšina z nich sa nevyužíva na budúce použitie, ale na odvodňovanie. Sledujte svoj pozemok na jar a po silnom daždi. Ak voda stojí 2-4 dňa, a potom opustí, potom sa môžete dostať s minimálnymi aktivitami.

Naša rada

Opatrne zvážte výmenu zeme a vyrovnanie miesta. Je vždy lacnejšie prispôsobiť sa existujúcim podmienkam než radikálnemu zmenám. Napríklad vyzdvihnúť rastliny, ktoré môžu rásť na «pôvodnej» pôde.

Postup na novom webe

 1. Zarovnajte graf alebo zmeňte terén.
 2. Inštalujeme plot a bránu.
 3. Odvádzame vodu do odtokových potrubí alebo kanalizácie (v prípade potreby).
 4. Ukladáme systém zavlažovania a osvetlenia. to Zabezpečujeme tvrdé pokrytie tratí a pozemkov.
 5. Vykonávame obrábanie pôdy z buriny.
 6. Zasadzujeme stromy a kríky.
 7. Určujeme tvar kvetinových záhonov, ležia okolo nich hranice, rastlinné rastliny.
 8. Vo voľných miestach osijeme trávnik.

Vyčlenenie pre budúcnosť

Nesnažte sa ihneď usporiadať celú záhradu. Je to drahé a nie nevyhnutné. Územie v blízkosti domu a vstup do pozemku sa predovšetkým vylepšuje použitím drahších a odolných materiálov.

Pri odchode z domova sa váš dizajn môže stať bližšie k prírode. Piesočné, štrkové, nečisté a dokonca trávnaté cesty namiesto dlažby sú tu vhodné. Trávniky s kvetmi a ďatelinou namiesto trávnikov.

Kvetinové záhony a kvetinové záhony nahradia voľne umiestnené rastliny, ktoré napodobňujú prirodzenú povahu. To ušetrí nielen peniaze, ale aj náklady na prácu v následnej starostlivosti.

Je ľahšie na terasu plot, než sa pokúsiť vyrovnať.

Cenné «suroviny»

Nechajte sa ponáhľať do obchodu z nejakého dôvodu. Zdrojom voľných materiálov pre záhradu môže byť samotná príroda. V ceste pôjde pôda, vytiahol pri kopaní jamy pod domom, piesok, hlina, dlažobné kocky, kúsky dreva, odstránené trávnik a semená divých rastlín.

Krajina je plná zložiek záhradnej dekorácie, ktoré čakajú na objavenie a aplikáciu. To, čo sa zvyčajne vyhodí, má tiež určitú hodnotu. Staré tehly, rôzne žľaby a dosky z rozobratých budov — je lepšie používať akékoľvek «recyklované materiály» na mieste, než vynaložiť peniaze na ich odstránenie a likvidáciu.

Táto metóda poskytne dosť slušné úspory.

© Autor: Margarita Grigorieva Foto: Autor

reklama

Nižšie sú ďalšie príspey na tému «Ako to urobiť sami — majiteľ domu!»

 • Zariadenie na zavlažovanie Ako urobiť zalievanie miestnosti pohodlné. Obvykle …
 • Usporiadanie a konštrukcia lokality je nepohodlná, nepravidelná alebo nepravidelná Ako vytvoriť nepravidelný tvar …
 • DIY site zoning — jednoduché a krásne spôsoby Zónovanie pozemku 5 na lokalitePri plánovaní …
 • Kvetinová záhrada vo vlhkom prostredí s vlastnými rukami — príklad dizajnu Čo robiť vo vlhkom prostredí …
 • Ako urobiť odvodnenie miest s vlastnými rukami — nemôžete zachrániť! Zbavenie sa vlhkosti na miesteSaving …
 • Odvodnenie močiarov — aké stromy rastú? Hygrofyty stromy — čo rastú na …
 • Ako odstrániť vodu taveniny z lokality — metóda 4 Odstránenie tavnej vody na jar …
 • Источник: http://kak-svoimi-rukami.com/sk/2017/03/kak-sostavit-plan-novogo-uchastka-dlya-ego-pravilnogo-obustrojstva/

  Дренаж на дачном участке: самый простой способ отвода избыточной влаги

  Достаточно важной гидротехнической операцией считается дренаж на дачном участке. Самый простой способ улучшения водного баланса грунта должен быть в обязательном порядке, ведь соотношение влаги в разные периоды года может меняться не только из-за природных факторов. Иногда даже близлежащая стройка может нарушить равновесие.

  Незамысловатая система отвода воды от строения

  Каналы открытого и закрытого типа

  Осушение почвы может осуществляться с использованием открытых траншей или специализированных труб, помещенных в землю.Первые из них отличаются простотой в устройстве, но смотрятся не очень эстетично. В связи с этим некоторые застройщики создают каналы закрытого типа, не нарушающие привлекательности ландшафта.

  Открытый дренаж вокруг жилого дома с использованием лотков и решеток

  Поверхностные линии

  Хотя системы поверхностного сбора являются относительно простыми, они позволяют эффективно отводить влагу с территории участка в виде атмосферных осадков. По специальным лоткам и впадинам вода направляется в центральную сточную канаву или сливной колодец. Из достоинств можно выделить:

  • высокую скорость возведения;
  • небольшие затраты;
  • достаточный уровень эффективности;
  • легкость в очистке.

  Дренажная траншея на краю загородного участка

  Полезный совет! Если речь идет о том, как сделать дренаж на участке своими руками без лишних финансовых вложений, то в первую очередь следует рассмотреть вариант с системой открытых каналов.

  Закрытые водоотводы

  Системы с глубинными линиями идеально подходят как для отвода ливневых, так и грунтовых вод, залегающих в непосредственной близости. Чаще всего они устраиваются с использованием полимерных труб, которые погружаются в землю на определенное расстояние.

  Закрытая система трубопроводов, предназначенная для точечного сбора влаги

  На практике хорошо применимы два вида дренажа с закрытыми каналами:

  • точечный (сбор воды происходит в одном месте);
  • линейный (сбор влаги обеспечивается по всему трубопроводу посредством специальных отверстий).

  Обратите внимание! В рамках одного участка представленные виды можно комбинировать. К примеру, для водосточной системы дома можно использовать точечный сбор, а для грунтовых вод – линейный.

  Дренажный колодец для глубинной системы из трубы с большим диаметром

  Дренаж на дачном участке: самый простой способ устройства для конкретных условий

  Перед тем, как сделать дренажную систему на участке, необходимо выбрать ее тип, исходя из эксплуатационных особенностей. Стоит рассмотреть наиболее оптимальные варианты устройства систем отвода воды, которые пользуются популярностью при определенных условиях.

  Ведется создание водоотвода от фундамента дома

  Пример дренажа участка при высоком уровне грунтовых вод

  При близком залегании грунтовых вод оптимальным вариантом может стать глубинная система линейного типа. Она будет отводить влагу со всего участка в сточный колодец, овраг или канаву, расположенную уровнем ниже. В качестве основных элементов предлагается использовать перфорированные пластиковые трубы в фильтре геотекстиль.

  Специальный трубопровод с перфорацией и геотекстилем

  Один из самых простых способов дренажа на дачном участке при грунтовых водах, расположенных рядом с поверхностью, сводится к следующей схеме:

  • Вырывается траншея на расстояние промерзания грунта. Ее наклон должен составлять 2 см на погонный метр в сторону точки сбора жидкости. Для выравнивания насыпается слой песка.
  • На подготовленное дно расстилается геотекстиль так, чтобы бы его края накладывались на стенки ямы не менее чем на 1-2 м. Сверху насыпается небольшой слой гравия.
  • Далее укладываются пластиковые трубы, после чего снова засыпаются примерно таким же пластом гравия. Концы геотекстиля сворачиваются, образуя защитный барьер. Остальная часть траншеи засыпается грунтом.

  Наглядная схема дренажа закрытого типа с линейным сбором

  К сведению! Зная о том, как правильно делать дренаж вокруг участка и на его территории с близким залеганием грунтовых вод, можно избежать серьезных проблем, связанных с переизбытком влаги.

  При высоком УГВ дренажная система принимает древовидный вид

  Статья по теме:

  Септик для дачи с высоким УГВ. В отдельном материале представлена информация по устройству септиков при высоком УГВ, монтажу и правилам эксплуатации.

  Устройство открытого дренажа своими руками на участке с глинистой почвой

  Для земельных участков с глинистым грунтом больше подходит система с открытым расположением каналов. При закрытой системе трубопроводов вода не сможет просачиваться сквозь такую почву и уходить в специализированные отстойники или другие подходящие места.

  Ведутся земельные работы по устройству водоотвода

  В местах скопления воды роются канавы глубиной не менее 50 см. Их ширина должна увеличиваться по мере приближения к месту приема. Самой широкой необходимо делать траншею, которая собирает воду из канав, прилегающих к ней. Чтобы облегчить слив и защитить края от обрушения, боковые стенки срезаются под углом 30 градусов.

  Так как открытый вид траншей портит внешний вид участка, необходимо произвести их декорирование. Оно не только позволяет повысить эстетические свойства, но и укрепить боковые поверхности открытых линий. В связи с этим эксплуатация системы существенно увеличивается.

  Процесс декорирования открытых каналов камнем

  В качестве материала для украшения ям можно использовать камни разной величины. Самые крупные из них должны укладываться на дно, а средние и мелкие – сверху. При наличии неплохих финансовых возможностей поверхность можно засыпать мраморной крошкой, что придаст отводным линиям респектабельный вид.

  Если с денежными средствами туго, то неплохим вариантом для оформления может стать обычный хворост. Необходимо найти сухие ветки любых пород древесины, которые произрастают поблизости. Их следует связать пучками и уложить на специальные подставки, установленные на дне канавы.

  Линии в невидимой части участка можно укрепить обычным шифером

  Толщина связок хвороста должна быть не более 30 см. Ветки лучше разместить так, чтобы более крупные из них лежали в центре, а небольшие – по краям.

  Статья по теме:

  Дренажная система вокруг дома. Устройство дренажа, нюансы проведения монтажных работ и полезные рекомендации в специальной публикации нашего онлайн-журнала.

  Средние цены на дренаж участка под ключ

  Многие компании предлагают профессиональные услуги по устройству дренажных систем, однако стоят они не так дешево. В ходе работ будет применяться двухстенная труба с фильтром из геотекстиля.

  Читайте также  Насос для увеличения напора воды в квартире

  Трубопровод подсоединяется к колодцу из пластика

  Глубина в сантиметрахЦена в рублях за погонный метр
  100 2 500
  150 3 200
  200 4 200
  250 6 900

  Основные этапы устройства качественной системы

  Правила ухода

  Дренажные конструкции будут функционировать исправно долгие годы, если в процессе эксплуатации будут соблюдены основные правила:

  • верхний слой грунта должен оставаться рыхлым на протяжении всего времени, чтобы влага впитывалась как можно лучше, а значит, следует исключить перемещение тяжелой техники непосредственно по нему;
  • коллекторы и колодцы должны регулярно очищаться от загрязнений, в противном случае обслуживание системы может затрудниться;
  • раз в 10-15 лет должна осуществляться чистка трубопроводов.

  Смотровой дренажный колодец на повороте

  Выбор метода очистки во многом зависит от места расположения дренов и их конструкционных особенностей. Загрязнения из элементов, находящихся на поверхности, можно удалить вручную, не привлекая профессионалов. Если же составные части системы углублены в грунт, то мероприятия усложняются. Для работ может потребоваться специальная установка с чистящим валом, способная устранить отложения с внутренних поверхностей труб.

  Для чистки дренажных колодцев может использовать такой насос

  Подведение итогов

  Теперь становится понятно, какую важную роль играет дренаж на дачном участке. Самый простой способ заключается в устройстве открытых линий водоотвода, но более эстетичным вариантом является закрытая система каналов, созданная с использованием специализированных труб.

  : дренажные работы на участке

  Загрузка…

  Источник: https://HomeMyHome.ru/drenazh-na-dachnom-uchastke-samyjj-prostojj-sposob.html

  Простые способы сделать дренаж на даче своими руками и без вложений

  После дождя огород и сад превращаются в озера? Самый простой способ избавиться от грязи и луж – сделать дренаж на дачном участке. Влага, которая скапливается в углублениях и стекает по уклонам, размывая грунт – не только эстетическая проблема. Со временем постоянный избыток воды приведет к истощению плодородного слоя, повреждению корневой системы деревьев, размыванию фундамента дома и постоянному подтоплению подвала и хозяйственных построек.

  Обязательно обустраивают дачный дренаж, если:

  • Участок находится на склоне – в этом случае приходится отводить всю воду, стекающую с соседских дач.
  • Рельеф неровный, с углублениями и подъемами.
  • Грунт перенасыщен влагой, наблюдается постоянный высокий уровень грунтовых вод.
  • Преобладает плотный твердый грунт, слабо впитывающий воду после сильных осадков, таяния снега.

  Типы и способы выполнения дренажа на даче ↑

  В зависимости от причин заболоченности, выбирают тип обустройства дренажа участка на даче. Существуют два способа осушения грунта:

  • Отведение поверхностных вод.
  • Глубинный дренаж – коррекция уровня грунтовых вод.

  Преимущества выполнения полноценного дренажа

  Поверхностный способ применяют, когда на участке происходит подтопление только после сильных осадков, в сезон оттепели и таяния снежного покрова. Существует несколько вариантов обустройства отведения стоков. Если на даче не планируется строительство дома, а земля используется только для сезонных работ, можно обойтись без сложных дренажных систем и крупных вложений. Сделать простейшие каналы для водоотвода несложно, если учесть основные правила: выбора направления и глубины траншей, траектории прокладки.

  Затопленный после оттепели участок

  Глубинный отвод грунтовых вод необходим для защиты строений – если не отвести от наружного периметра фундамента воду, то в сезон подъема уровня грунтовых вод неизбежно произойдет подтопление подвальных и цокольных помещений. Размытый вокруг дома грунт ослабит конструкцию фундамента. Кроме того, на участке с болотистыми породами возникнут трудности с обустройством ландшафтных сооружений. Для осушения глубинных слоев применяют технику закрытого дренажа с выводом стока за пределы дачного участка.

  Участок со сложным рельефом и необходимостью устройства комбинированной дренажной системы

  Чтобы обеспечить полную защиту дома и приусадебного участка, разрабатывают комбинированные проекты с одновременной установкой глубинной осушительной сети и поверхностных сточных канав, соединяющихся в точках сбора воды.

  Поверхностный вариант: особенности сооружения ↑

  Чтобы определить, какой из поверхностных способов дренажа на даче позволит избавиться от грязи на участке, необходимо:

  • Проанализировать количество мест скопления воды после сильного дождя – возможно, достаточно сделать всего несколько точек отвода.
  • Определить направление естественных потоков, чтобы не ошибиться с траекторией прокладки канав.
  • Найти место, куда можно отвести лишнюю воду. Если поблизости нет водоема, сточной канавы между участками или глубокого рва, придется обустраивать приемник для стока.

  Поверхностные каналы на участке

  Виды систем поверхностного дренажа ↑

  Своими руками целесообразно обустраивать только поверхностный дачный дренаж точечного или линейного типа – эти системы не требуют использования техники, а спланировать места прокладки канав можно самостоятельно:

  • Точечный отвод. Система локального сбора избыточной влаги – это установка приемников или обустройство отводящих канав непосредственно в местах скопления жидкости: в углублениях, под трубами водостока, в самых низких местах участка, точках перепада высоты. Несколько точек сбора дождевой воды могут решить проблему, если основная площадь после дождя не заливается.

  Точка отвода на газоне

  • Линейная система. Такой способ предполагает охват всей площади дачного участка системой соединенных траншей для отвода жидкости. Линейную схему реализуют с обустройством закрытой или открытой системы траншей. Преимущество способа – равномерное осушение почвы на всей территории.

  Устройство линейной системы дренажа в саду

  Открытая система отведения влаги с грунта ↑

  Самый простой и дешевый способ сделать дренаж на дачном участке – обустроить открытую систему линейного поверхностного отведения. Дренажные канавы выкапываются под наклоном на сравнительно небольшую глубину – до 50 – 70 см.

  Ширина траншей варьируется: от самых узких в начале ветки, до расширяющихся на несколько десятков сантиметров по направлению от начала канавки к соединительной магистрали. Наибольшую ширину выкапывают в месте слива.

  Стенки траншей формируют под углом ко дну – угол наклона должен составлять до 30 – 35о.

  Для укрепления стенок используют:

  • Остатки стройматериалов: шифер, кирпич, бетонные плиты.

  Укрепленные листами шифера от осыпания стенки

  • Текстиль с перфорацией – агро- и геотекстиль. Специальный материал, который не гниет. Через небольшие отверстия прорастают растения, которые корневой системой способны укрепить грунт на стенках и защитить канавку от осыпания.

  Защита желоба мягким материалом

  • Бетонные желоба, металлическую сетку, уложенный на раствор камень.

  Канавка, выложенная речным камнем: такой желоб легко чистить

  Как сделать самый экономичный дренаж на даче? Оставить каналы полностью открытыми, засыпав их щебнем, гравием или смешанной гравийно-песчаной смесью. Такое бюджетное решение отлично подойдет для местности, где проблемы с размыванием грунта возникают нечасто.

  Канавка поверхностного дренажа с засыпкой

  Существует множество вариантов оформления открытых каналов: готовые лотки из пластика, металла, бетона с декоративными решетками.

  Закрытая дренажная сеть ↑

  Сделать закрытый дренаж на дачном участке без привлечения специалистов гораздо сложнее. Закрытая система – это сеть перфорированных труб, проложенных с обязательным соблюдением технологии, уклона по всему периметру участка.

  Схема системы закрытого типа

  Для выполнения работ необходимо точно спланировать места установки труб – в случае ошибки придется переделывать всю ветку. Поэтому мастера используют лазерные дальномеры и специальное оборудование, чтобы просчитать с точностью до миллиметров необходимую глубину и наклон прокладки трубопровода.

  Выполнение работ: выбор направления установки

  Перед установкой перфорированных труб вырытые траншеи укрепляют и создают насыпную подушку из гравия. Под засыпку обязательно устанавливают текстиль. Для разных участков системы выбирают трубы разного диаметра.

  Монтаж перфорированного трубопровода

  Кроме расходов на трубы и земляные работы, необходимо просчитать количество ревизионных емкостей. Перфорированные трубы придется промывать, а чтобы добраться до места стыка, по ходу магистрали устанавливают колодцы с выходом на поверхность.

  Колодцы – обязательная часть закрытой системы

  Преимущество закрытой отводящей системы – абсолютная незаметность. Трубы вкапываются в грунт, и после окончания работ на поверхности не остается открытых канав. Закрытый дренаж целесообразно обустраивать во время строительства дома. На дачном участке, который используется только для сезонного выращивания овощей, достаточно сделать простую, экономичную открытую систему.

  Простейший способ осушить грунт на даче: поверхностный дренаж своими руками ↑

  Как сделать дренаж на влажном участке? Начертить простую схему и выкопать открытые каналы, соединенные с местом слива. В качестве приемника вод, отведенных с участка, можно использовать:

  • Придорожную канаву или ров.
  • Искусственный или природный водоем, расположенный ниже дачи.

  Вывод открытой ветки в яму-приемник

  • Колодец с гравийной засыпкой дна, выкопанный в нижней точке участка.
  • Бак из пластика, вкопанный в землю.

  Подготовка материалов и разметка участка ↑

  Материалы и инструменты, которые нужны, чтобы сделать дренаж на даче своими руками, есть в каждом доме:

  • Лопаты, кирки – на случай, если придется прокапывать твердый каменистый грунт.
  • Тачки и ведра для переноса и транспортировки извлеченной глины.
  • Колышки и леска, или лента – чтобы разметить площадку.

  Из строительных материалов понадобятся: остатки кирпича, шифера; гравий разной фракции и песок. Выбор декоративных материалов зависит только от желания владельца: можно купить решетки для защиты канав от загрязнения или просто засыпать траншеи камнем в виде дорожек.

  Дренажный канал в виде каменистой дорожки

  Как определить правильную траекторию и расположение канав без специальных инструментов? Достаточно понаблюдать за естественным направлением потоков после сильного дождя или присмотреться к следам на глине весной. Оставленные стекающей водой следы – идеальное место для копки канав. Желательно сделать предварительную разметку на схеме.

  Схема для планирования прокладки дренажных каналов

  Прокладка канав: правила выполнения земляных работ ↑

  Самый трудоемкий этап – земляные работы. При открытом поверхностном осушении глубина канав должна составлять около полуметра. Ширина – от 40 до 80 см, до 1 м – в месте слива. Перед началом работ выбранную траекторию отмечают колышками с натянутой леской.

  Читайте также  Как искать воду на участке для колодца

  По линии разметки выкапывают канавки

  Выкапывать траншеи начинают от верхней точки участка. Извлеченную землю складируют на одной стороне канавы. Значительно упростит уборку после окончания работ обычная полиэтиленовая строительная пленка, уложенная на край траншеи. Извлеченную землю можно использовать для выравнивания и подсыпки грядок и клумб.

  Траншея с боковыми отводами

  Боковые стенки обязательно формируют под углом. По наклонной поверхности жидкость быстрее стекает на дно, кроме того, не происходит размывания дна из-за удара падающих потоков. Готовые канавки обязательно утрамбовывают: дно и стенки должны быть ровными и твердыми.

  Утрамбованные траншеи

  Выкапывают магистраль до места соединения с приемным резервуаром.

  Обустройство траншей и отвод стока ↑

  Существует 3 варианта обустройства канав:

  • Мягкий – с укладкой слоя грунта поверх засыпки.

  Мягкий дренаж

  • Желоб – в подготовленную траншею укладывают бетонный желоб без крышки.

  Открытая канава

  • Засыпной – проводят засыпку до уровня поверхности.

  Чтобы продлить срок службы дренажной системы, необходимо укрепить стенки и обустроить насыпные подушки для облегчения оттока жидкости. В траншею укладывают перфорированную плёнку или специальное геотекстильное полотно. Через отверстия свободно проходит вода, частично впитываясь в грунт.

  Каналы с уложенной защитной пленкой

  На дно обязательно засыпают слой гравия или щебня разной фракции: на дно – крупный, по мере приближения к поверхности – мелкой фракции. Между слоями засыпки целесообразно установить ускорители течения из подручных материалов, которые будут выполнять функцию трубы. Используют обрезанные пластиковые бутылки без дна, крупные куски кирпича, уложенные с зазорами, связки веток и хвороста длиной до 30 – 50 см.

  Простые материалы, которые можно уложить в канавки вместо перфорированных труб

  Готовую траншею можно оставить открытой, или закрыть декоративной решеткой. Сетчатые металлические крышки защитят канал от засорения ветками, листьями. Если пленка установлена внахлест, то слой дерна с газонной травой может спрятать канавку от посторонних глаз.

  Укрепленная сеткой магистральная траншея

  : дачный дренаж ↑

  урок о том, как спланировать и сделать дренаж на даче своими руками, не вкладывая деньги в сложную систему.

  Отвести умеренное количество воды с участка можно и самостоятельно. Но если на даче планируется постройка загородного дома, простой открытой системы недостаточно для осушения заболоченного участка, лучше обратиться к специалистам. Система с комбинированием глубинной и поверхностной сети – сложна в планировании и обустройстве, а ошибка в расчетах могут привести к тому, что вода останется на поверхности грунта.

  Источник: http://Stroy-Aqua.com/kanalizaciya/drenazh/drenazh-na-dachnom-uchastke.html

  Как осушить участок от лишней влаги: типы систем и их выбор

  Наличие воды – главное условие для роста практически всех растений, в том числе и огородных культур. Но, если воды много – то это уже настоящее бедствие. Подобное знакомо очень многим владельцам дачных участков и загородных домов.

  И мириться с этим нельзя: на заболоченном участке не только очень быстро пропадут цветы, деревья в саду, ничего не вырастет на огороде, но и скоро начнут страдать здания. Дело в том, что в раскисшем месиве основа здания начнет разъезжаться, проваливаться вглубь и со временем на стенах появятся трещины, которые будут увеличиваться после каждого затяжного дождя.

  Невеселая перспектива. Но ждать столь неприятных последствий ни один хозяин не станет, тем более, что выход есть – можно осушить участок.

  Дренаж почвы

  Дренажем называется целая система, предназначенная обеспечить отток с участка поверхностных вод. Но прежде, чем приступить к ее обустройству, необходимо учесть следующие факторы:

  1. Рельеф местности.
  2. Уровень, на котором находятся воды грунта.
  3. Количество осадков.
  4. План коммуникаций.
  5. Размещение (если есть такие) погреба, подвала или других заглубленных построек.
  6. Структуру, состав грунта.
  7. Наличие кустарников, деревьев и их количество.

  Застой воды на участке серьезно угрожает целостности строений

  Теперь осталось выбрать тот вариант системы, которая подойдет для участка.

  Типы систем

  Осушить грунт можно двумя способами – обустроив глубинный либо поверхностный дренаж. Хотя оба варианта предназначены выводить излишки влаги, их прокладывание и работа совершаются совершенно по-разному.

  Так, основная цель поверхностного дренажа — отвод с верхнего слоя почвы вод, которые собираются после паводков, дождя и скапливаются около здания, террасы, дорожек и других объектов участка.

  Поверхностный дренаж

  Для осушивания поверхностных слоев можно обустроить линейную либо точечную системную конструкцию. Водозаборники при обустройстве точечного дренажа устанавливаются там, где воды занимают небольшие участки. Это:

  • разные углубления естественного типа;
  • нижние части террас;
  • зоны у двери;
  • въезд;
  • возле водостоков.

  Конструкция точечной системы настолько проста, что для ее изготовления не нужно создавать схему. Для обустройства конструкции необходимо приготовить дождеприемники, водоводы, ливневые заслонки, отстойники, трапы.

  https://www.youtube.com/watch?v=Y0OPmAChOJk

  Чтобы плодородная почва с участков, которые имеют уклон больше, чем на три градуса, не смывалась, необходимо обустройство ливневой системы. Она так же необходима и в следующих случаях:

  1. Когда подмывает вода дорожки.
  2. Чтобы осушить площадку, где расположен въезд в гараж.
  3. Когда имеют место частые длительные дожди и необходимо отвести большой объем вод от фундаментов сооружений.

  Линейный дренаж

  Так называется система желобов, заглубленная в почву. Для закрывания желобов используются съемные решетки из металла либо пластикового материала.

  Главное условие – желоба должны быть уложены под уклоном, чтобы водные массы могли перемещаться самотеком. Перемещаясь по желобу, влага попадает в пескоулавливатель. Этот элемент является простейшим фильтром, из которого вода по водоводам перемещается в ливневую канализацию.

  Чтобы построить линейный дренаж, нужно предварительное спланировать его размещение и подготовиться к прокладке. Кроме того, необходимо обустроить бетонное основание для укладки всех элементов системы. Если есть необходимость сделать более обширной площадь водосбора, можно дополнительно забетонировать и уклон.

  Внимание! Чтобы улучшить эффективность дренажа, необходимо совместить линейную и точечную конструкции на одном участке. Тогда объемы воды даже после сильных паводков, ливней будут отведены с почвы и не смогут причинить вред ни строениям, ни растениям.

  Глубинный дренаж

  Так называется система из подземных дренажных каналов. По ним передвигаются лишние водные массы с участка. Для их сбора обустраиваются коллекторные или дренажные колодцы.

  По тому, как осуществляется сбор грунтовых вод, конструкции бывают:

  1. Вертикальными.
  2. Горизонтальными.
  3. Комбинированными (сочетают оба предыдущих варианта).

  Вертикальные конструкции строятся как рубчатые колодцы. Их располагают в водоносных слоях. Внутрь колодцев помещают фильтрующие и насосные агрегаты. Из-за этого подобные системы считаются инженерными сооружениями, которые нуждаются в постоянном обслуживании. Поэтому вертикальный дренаж редко используется на частном участке. По той же причине не столь часто строят и комбинированные конструкции.

  Самый простой и доступный в финансовом плане горизонтальный дренаж. Причем не поверхностный, а глубинного типа. Основными элементами для его обустройства являются дрены. Это перфорированные трубы, предназначенные для укладки на щебенчатую отсыпку в подготовленных канавах. Раньше для этой цели использовали асбестоцементные изделия, но они оказались вредными для окружающей среды и их заменили пластиковыми.

  Совет. Сегодня используют ПВХ трубы не обычные, гладкие, а гофрированного вида. Подобные изделия менее трудоемкие в монтаже и стоят меньше.

  Чтобы внутрь труб сквозь отверстия не попадали песок и грунт, их укутывают в специальный материал. Таковым является геотекстиль или материал из кокосового волокна. Выбор материала зависит от типа грунта. Если он суглинистый или песчаный, можно применить геотекстиль, при других видах почвы подойдет материал из волокон кокоса. В качестве геотекстиля используют флизелин, дорнит и другие мягкие материалы, а вот жесткие брать не стоит — они плохо пропускают влагу.

  Работы, которые можно выполнить и своими руками, проводятся по следующей схеме:

  1. Составить схему укладки, где будет указано и место нахождения сточного колодца.
  2. С учетом схемы выкопать канавы.
  3. Уложить на дно песок слоем в 10-15 см, а затем простелить геотекстиль. Его должно быть столько, чтобы хватило укутать дрены.
  4. Уложить дрены так, чтобы они располагались под уклоном и вели к коллектору.
  5. Соединить отдельные элементы тройниками или крестовинами.
  6. Укутать дрены и насыпать сверху щебень, а затем – слой земли.

  Из коллектора необходимо обеспечить дальнейший сброс вод. Таким местом может служить ближайшая канава, овраг, а если есть возможность, центральная ливневая система.

  Внимание! Во время укладывания дрен необходимо делать отсыпку, используя щебень. Лучше всего для этого брать щебень, имеющий фракцию размером от 2 до 6 см. Подойдет щебень гранитный, речной, а вот известняковый использовать не стоит: он во время эксплуатации будет вымываться и обязательно произойдет осолонение почвы.

  Обслуживание дренажных систем

  Хотя и глубинная, и поверхностная системы при правильном обустройстве не нуждаются в частом обслуживании, все же необходимо:

  Не забывайте о регулярной чистке дренажной системы

  1. Регулярно осматривать колодцы и коллекторы. Если нужно – выполнить их очистку.
  2. Чтобы удалить со стенок дренажных труб отложения, нужно делать их капитальную промывку. Делать это предстоит не часто – раз в 8-10 лет.

  Чтобы проектировать и прокладывать дренаж на участке, обязательно нужно просмотреть видео с материалами-инструкциями по особенностям выполнения работы.

  Если все будет сделано правильно, дренаж будет работать больше полувека, обеспечивая все это время отвод лишней влаги с участка.

  Обустройство дренажной системы: фото

  Источник: https://dachadizain.ru/landshhaft/kak-osushit-uchastok.html

  Понравилась статья? Поделить с друзьями: